Welkom op de website over het generaal pardon

De 'Pardonregeling', of eigenlijk de 'Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet', is vastgelegd in de regeling WBV 2007/11.

Het is belangrijk te weten dat enkel mensen die voor 1 april 2001 een asielverzoek hebben ingediend, voor deze regeling in aanmerking komen. Ook overige criteria vindt u in de bovengenoemde regeling.

Onder de knop Pardonregeling kunt u de regeling WBV 2007/11, zoals die uiteindelijk is vastgesteld, vinden.

Indien u meent voor een pardonvergunning in aanmerking te komen, maar nog geen bericht heeft gehad van de IND, is het raadzaam contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Inmiddels is de regeling wel gestopt.

De ontwikkelingen op dit gebied zullen periodiek worden verwerkt op deze site. Uiteraard kunnen altijd vragen worden gesteld, zie daarvoor de pagina contact en informatie.

 

Dit is een site van mr. Hekman en AHL-advocaten. Kijk voor meer informatie ook op onze site.